สกรู

B.B.C ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการมุงหลังคา สกรูยึดแผ่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่ออายุการใช้งานของหลังคา สกรูที่ดีต้องมีอายุการใช้งานที่เทียบเท่าหรือมากกว่าอายุการใช้งานของหลังคา

สกรูที่จัดจำหน่ายโดย บี.บี.ซี

  • รับประกันยาวนาน 20 ปี มีความยาวตั้งแต่ 16 มม. – 25 มม.
  • รับประกันนาน 10 ปี มีความยาวตั้งแต่ 16 มม. – 85 มม.
  • รับประกันนาน 5 ปี มีความยาวตั้งแต่ 16 มม. – 85 มม.

ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ BBC Steel Group