แผ่นบานเกล็ด LOUVER

แผ่นบานเกล็ด BBC ติดตั้งเพื่อระบายอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายและเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยมี 3 แบบให้เลือก ตามลักษณะการใช้งาน แบบที่นิยมใช้มากที่สุดคือ TYPE II ซึ่งทางบริษัทฯ ใช้เครื่องรีดบนบานเกล็ดโดยเฉพาะ สามารถรีดความยาวได้ไม่จำกัดขนาด และรูปร่างที่ผลิตได้ มีความแน่นอน เมื่อติดตั้งแล้วจะทำให้มีรอยต่อแผ่นน้อย และแนบสนิทมากกว่าบานเกร็ดที่ผลิตด้วยเครื่องพับทั่วไป นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังสามารถพับแผ่นครอบมุมต่างๆ ได้ยาวสูงที่สุดถึง 6.50 เมตร ซึ่งยาวมากกว่าบริษัทอื่นๆ ทั่วไป ที่ส่วนใหญ่จะพับแผ่นครอบมุมยาวสุดได้ไม่เกิน 4.00 เมตร

ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ BBC Steel Group