เหล็กม้วน

เหล็กม้วนที่จัดจำหน่ายโดย บี.บี.ซี กรุ๊ปนั้นเน้นที่คุณภาพของสินค้าเป็นหลัก โดยเหล็กเคลือบอลูซิงค์และเหล็กเคลือบสี ที่ใช้นั้นได้ค่ามาตรฐานออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่มีได้รับการรับประกันสีซีดถึง 10 ปี โดยคุณภาพสีที่ใช้ด้านบน (Top) นั้นเคลือบด้วยความหนา 18-25 ไมครอน และด้านท้องเหล็ก (Bottom) ได้ถูกออกแบบให้เคลือบหนาถึง 12-14 ไมครอน เพื่ออายุการใช้นานที่ยาวนาน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ BBC Steel Group