BBC 740

จุดเด่น

  • เหมาะสำหรับหลังคา ที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 15 ทั้งนี้ขึ้นกับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปะได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด
  • บริเวณซ้อนทับของลอนหลังคา (Side-Lap) มีร่องดักน้ำ และคิ้วกันน้ำย้อนตลอดความยาวแผ่น ซึ่งช่วยป้องกันการดูดน้ำโดย สูญญากาศ (VACUUM) และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้างลอนตัวเมียที่ถูกประกบ ปลายแผ่นวางอยู่บนแป ทำให้มีความแข็งแรงในแนวทับซ้อนของลอนหลังคา
  • สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้

รัศมีการดัดโค้ง

  • แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้งแบบต่ำสุด 32 เมตร
  • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 200 มม.

ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ BBC Steel Group